Over Deviesch

Blue-Medical-CrossLaten we beginnen met het feit dat er geen artsen werken bij Deviesch, maar dat wil niet zeggen dat het geen medische grondslag heeft. Onze visie is dat het zelfs een voordeel is dat we geen artsen zijn, maar uit ervaring spreken. Een arts schrijft medicatie voor om symptomen te bestrijden. De (her)training van Deviesch pakt de oorzaak aan.

De training is begonnen met het idee dat een ademhalingsoefening moeilijk is om gestructureerd en frequent te doen. Daarbij is het ook moeilijk om de ademhalingsoefeningen te doen zonder een coach die je er doorheen leidt. En zo is de online begeleide training geboren.
Aan de hand van een zorgvuldig samengesteld en op medische onderzoeken en studies gebaseerd programma zijn de video’s gemaakt die je coachen in je oefeningen die je helpen naar een hoger energieniveau en je bevrijden van alle klachten die gepaard gaan met teveel en te diep ademen.

De oprichter van Deviesch, Dirk-Jan de Viet, werd na een aantal jaren vol stressvolle functies geveld door een zware burnout. Hierbij is hij op de spoedeisende hulp beland met een vermeende hartaanval. Gelukkig werd er vastgesteld dat het dus niet om een hartaanval ging, maar de schrik was er natuurlijk niet minder om.
Omdat niet door de huisarts kon worden vastgesteld wat de oorzaak van het probleem was, werd hem aangeboden om maar aan de antidepressiva te gaan om zo wellicht het probleem op te lossen, maar een oplossing was dat natuurlijk niet. Dat is nu net het euvel dat zich vaak voordoet in de westerse medische wetenschap; Er worden pillen voorgeschreven die voorbij gaan aan de oorzaak. Er worden pleisters geplakt waar eigenlijk naar de oorzaak gezocht moet worden om juist die aan te pakken.

Na zeer veel onderzoek te hebben gedaan heeft Dirk-Jan zelf vastgesteld dat het om chronische hyperventilatie ging. Na zich uitgebreid te hebben verdiept in de oorzaken en (uit)werking van hyperventilatie en wat daar de remedie tegen kon zijn, heeft hij therapieën gevolgd in ademhaling en de behandeling van- en omgang met stress.
Na het volgen van deze therapiën (die uiteraard niet vergoed worden door de zorgverzekeraars) was hij heel veel geld armer, maar wel weer op weg naar een betere gezondheid.

Omdat de kern van de ademhalingstherapie die hij volgde (de Buteyko-methode) een zeer logische en effectieve therapie is heeft hij besloten deze oefeningen te blijven doen en nog meer dan dat; Het werd hem duidelijk en bewezen dat een correcte ademhaling de basis is van een aantal aanpassingen in zijn leven, die ervoor zorgen dat hij nooit meer in dezelfde situatie zal belanden. Aanpassingen in voeding, vochtinname, omgang met stress en piekeren en veranderingen in sporten en bewegen.

De voeding in de juiste combinaties, voldoende water drinken om gifstoffen af te voeren, een goede omgang met stress en piekeren om psychisch en fysiek in orde te blijven en sporten en bewegen mét zuurstof om geen schade te berokkenen en te verbeteren. Door deze aanpassingen verbeterde zijn gezondheid, zijn prestaties, zijn relaties en bovenal zijn energieniveau. Stacked_Stones_Relax
Al deze aanpassingen werden onderzocht, beproefd en juist bevonden. En het zijn deze aanpassingen die zijn verwerkt in de (her)training van Deviesch waar jij van kan profiteren. De honderden uren research en duizenden euro’s die Dirk-Jan erin heeft gestoken waarvan jij gebruik kunt maken. Zoals gezegd werken er geen artsen bij Deviesch en dat is dus je voordeel. Er worden geen pillen voorgeschreven, maar de oorzaak wordt aangepakt!

De oefeningen die Dirk-Jan heeft geleerd in de verschillende therapieën zijn in de basis erg simpel en effectief. Het moet je alleen geleerd worden en je moet erin begeleid worden en dat is nu juist wat de hertraining van Deviesch doet. Je wordt met video’s begeleid in de oefeningen en de aanpassingen in je leven waardoor je een hoger energieniveau krijgt, je prestaties en relaties verbetert, beter af kunt vallen en (door hyperventilatie veroorzaakte) kwalen en klachten kunt elimineren.

Meer weten hoe de (her)training van Deviesch is opgebouwd en wat het met je doet?

Benieuwd of je zelf teveel ademt?

"Ons Devies(ch): Heb je een probleem? Pak de oorzaak aan!"