Disclaimer

Deviesch of (rechts)personen gelieerd aan Deviesch zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade dan ook, die het resultaat zou zijn van de producten en/of diensten van Deviesch.

Er zijn geen artsen werkzaam bij Deviesch en er wordt geadviseerd om te allen tijde een (huis)arts te raadplegen alvorens ingrijpende wijzigingen in levenswijzen door te voeren.