chronische hyperventilatie doctor

Wat is chronische hyperventilatie nou eigenlijk?

Chronische Hyperventilatie (CHV) is voor langere tijd teveel en te diep ademen. Niet meer en niet minder. Het is dus geen tekort aan zuurstof, ook al lijkt het vaak wel zo; je zucht veel, wil diep ‘doorademen’, maar het lijkt je niet te lukken. Dan ga je gapen, boeren, nog meer zuchten, nog eens diep inademen…

Maar wat gebeurt er nou precies in je lijf waarom je dat allemaal doet?

In tegenstelling tot je gevoel dat je te weinig zuurstof hebt, heb je juist te weinig koolzuurgas (CO₂).

Huh…??

De gemiddelde mens ademt tegenwoordig grofweg 22.000 keer per dag. En in al die keren ademt je O₂ in en CO₂ uit. Met een gezonde ademhaling zou je ongeveer 15.000 keer per dag ademen, waarbij de ademhaling ook niet te diep is.
Logischerwijs heeft je lijf met die 7.000 extra ademhalingen (chronische hyperventilatie) minder de kans om kostbare CO₂ vast te houden. Maar waarom is dat koolzuurgas dan zo belangrijk?

Begin 20e eeuw was er een erg slimme Deense fysioloog, genaamd Christian Bohr, die het Bohr-effect beschreef (wikipedia). Hierin wordt de relatie gelegd tussen de concentratie van CO₂ in het bloed en de afgifte van zuurstof (O₂) aan de cellen.
Na een inademing wordt O₂, door de longen, afgegeven aan het bloed. Een ijzerdeeltje in de rode bloedcellen, genaamd hemoglobine (wikipedia), koppelt de zuurstof en met het bloed wordt deze door het lichaam getransporteerd.

Maar hoe wordt die O₂ nou ontkoppeld van die rode bloedcel, zodat het afgegeven kan worden aan de cel die de zuurstof nodig heeft voor celverbranding? Dat doet CO₂ dus..

Heb je dus te weinig CO₂ dan wordt de zuurstof te weinig ontkoppeld en dan mag je wel zuurstofrijk bloed hebben, maar krijgen je cellen te weinig van die belangrijke O₂ binnen. Dat is dus ook de reden waarom diep ‘doorademen’ niet helpt en ook het zuchten geen soelaas biedt.

Maar is dat het enige probleem? Je voelt hem al aankomen…. Helaas niet.

Het koolzuurgas dat je bloed dient te bevatten met een gezonde ademhaling zorgt ervoor dat dat bloed ietwat verzuurd. Het bloed heeft een PH van 7,4 en dat is neutraal. Zoals gezegd zorgt de CO₂ voor een kleine verzurin van dat bloed. Als je teveel koolzuurgas uitademt, raakt de PH-balans verstoord (boven PH 7,8 en onder PH 6,8 volgt onherroepelijk de dood) en gaat je lijf er alles aan doen om die balans te herstellen. (Artsen noemen de verhoging van de PH-waarde van het bloed door een tekort aan CO₂ resiratoire alkalose.)
Het herstellen van die balans doet je lijf door zelf zuren aan te maken (metabole acidose), waardoor je lijf veel meer verzuurd dan de bedoeling is. Ook de samenstelling van je bloed is daardoor niet zoals ‘het hoort’ en dat veroorzaakt klachten en kwalen.

Maar het tekort aan koolzuurgas geeft nog een ander groot probleem: Het glad spierweefsel spant aan. Maar waar vind je dit spierweefsel in je lijf? Bijvoorbeeld om je (slag)aderen, maag-darmkanaal, bronchiën en blaas. Dit glad spierweefsel kunnen we zelf niet beïnvloeden, zoals we dat met onze skeletspieren doen. De enige manier waarop we de verkramping van dit spierweefsel (door het CO₂-tekort) tegen kunnen gaan, is het verhogen van het CO₂-niveau in je lijf. Een gezonde ademhaling zorgt dan dus voor een goede bloeddruk, een goede darmperistaltiek, etc. Chronische Hyperventilatie kan dus just voor een verhoogde bloeddruk zorgen. Maar ook voor diarree, constipatie of astma.

Het is dus duidelijk dat CHV een breed scala aan klachten kan veroorzaken en het is zaak om je CO₂-niveau weer op peil te krijgen.

Hoe doe je dat? Door je lijf weer opnieuw te leren dat het met minder adem ook toe komt. Dat is nou net wat we doen in de Hertraining van Deviesch. Wat toevallig..

 

Als je het idee hebt dat de Hertraining ook jou kan helpen, maar je weet het niet zeker of je hebt een vraag? Mail ons op ikhebeenvraag@deviesch.com en we helpen je waar we kunnen.

 

Reinigingsreactie

Reinigingsreactie

Hoe ziek worden goed voor je is.

Bij het verbeteren van je ademhaling zal je gezondheid ook verbeteren. We worden er alleen ziek van.

“Wait Whaaaaat??”

Als we (door middel van de Hetraining van Deviesch)  onze ademhaling verbeteren, gaat ons lichaam weer in balans komen. Uit ervaring bemerken we dat menig persoon een reinigingsreactie doormaakt.  Je voelt je hierdoor over het algemeen wat grieperig en zult waarschijnlijk wat meer zweten dan normaal. Dat is niet fijn natuurlijk, maar toch moet je hier blij mee zijn.

Je lijf raakt weer in balans en om die balans verder te herstellen wil het afscheid nemen van een hoop giffen en andere onprettige zaken die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd.  Naar alle waarschijnlijkheid is een toiletbezoek ook een iets grotere aanslag op het reukorgaan, maar… Door de neus blijven ademen he! 🙂

In sommige gevallen is ziek zijn dus iets goeds. Je zult er snel doorheen zijn en dan kun je weer volle bak verder met jezelf gezonder ademen. Hoe? We leren je het graag bij de Hertraining van Deviesch! 

Neus_Aap

Neusademhaling

Waarom is het nu gezonder om een neusademhaling te hebben bij in- én uitademing?

Onze mond is gebouwd om te eten en te spreken en de neus om te ademen. Maar we kunnen toch ook door de mond ademen? Jep, maar dat ziet er wel dom uit. Als ik iemand door de mond zie ademen denk ik meteen aan Patrick van Spongebob. Duhhhhhhh… Oke Spongebob!

Maar waaruit blijkt u dat het beter is om in- en uit te ademen via de neus?

We hebben in onze neus een groot aantal kleine haartjes zitten die vuiligheid die we inademen eruit filteren, zodat deze niet in onze longen terecht komen. Tevens wordt de lucht die door de neus wordt ingeademd voor onze longen voorverwarmd, zodat ze geen schrikreactie zullen hebben door een grote koude teug lucht. Maar ook is de ruimte waardoor de lucht stroomt in de neus kleiner dan in de mond. Hierdoor is er iets meer weerstand en hebben we de neiging om minder te ademen.

Vocht

Als we uitademen door de longen ademen we, voor de longen, kostbaar vocht uit. Als we onze (zonne)bril schoon willen maken hijgen we er een keer op met de mond. Door de neus werkt dit niet. Je longen hebben dit vocht nodig en maken slijm aan het ze teveel vocht verliezen. Dit slijm wordt aangemaakt om de lucht te bevochtigen die via de mond de longen instroomt.

CO_2

Bohr effect

Wat is het Bohr effect en waarom moeten we ze blij zijn dat we dit weten?

Lange tijd is er gedacht dat CO2 een afvalstof is die we uitademen nadat deze is geproduceerd bij celverbranding. In het begin van de twintigste eeuw werd echter het Bohr-effect aangetoond; Het Bohr-effect is een eigenschap van hemoglobine die voor het eerst in 1904 door de Deense fysioloog Christian Bohr werd beschreven. Het Bohr-effect houdt in dat hemoglobine minder affiniteit heeft met zuurstof, door het aan het omliggende weefsels af te geven.

Wat wil bovenstaande nu eigenlijk zeggen?

Als we te lang, teveel en te diep ademen, ademen we teveel CO2 uit. En die CO2 hebben we nodig voor een goede afgifte van zuurstof (O2) aan de cel. Bohr toonde aan dat een laag CO2-niveau in het bloed de O2 teveel laat hechten aan hemoglobine, waardoor de zuurstof niet afgegeven wordt aan de cel. Het bloed is dus zuurstofrijk, maar die zuurstof wordt niet ontkoppeld van de rode bloedcel. Omdat de cellen dus te weinig zuurstof krijgen, krijgt het ademhalingscentrum in de hersenen weer een seintje dat er geademd moet worden, want de cellen hebben immers te weinig zuurstof. Hierdoor adem je nog meer CO2 uit en daar is de negatieve spiraal geboren. Aangetoond is dat de hoeveelheid lucht die je in- en uitademt in relatie staat tot de hoeveelheid klachten en kwalen die je ondervindt. Benieuwd hoe het met je eigen ademhaling gesteld is? Test het hier!

Logica

We weten dat CO2 belangrijk is voor de zuurstofafgifte aan de cel en toch wordt ons vaak geadviseerd om maar eens diep te ademen (en daardoor meer CO2 uit te ademen). Als men zenuwachtig is, wordt er gezegd dat je maar eens diep moet ademhalen, als je last van een astma-aanval hebt wordt ook gezegd diep te ademen. We vragen je hier eens logisch over na te denken en als je er ook van overtuigd raakt dat teveel ademen niet de juiste weg is, om eens te bezien of de Hertraining van Deviesch ook iets voor jou zou kunnen zijn.